Collection: Dao bếp Kunihira

Kunihira Kawachi

  • 【Kawachi Kunihira, sinh ngày 1 tháng 10 năm 1941】Là một thợ rèn kiếm Nhật Bản, một nghệ nhân bậc thầy hiện đại nắm giữ tài sản văn hóa phi vật thể của tỉnh Nara. 

Sự nghiệp

・Ông sinh năm 1941 tại Osaka với tư cách là con trai thứ hai của thợ kiếm lâu đời thứ 14 Morikunisuke Kawachi.

Năm 1966, sau khi tốt nghiệp Khoa Luật tại Đại học Kansai, ông vào sống tại Akihira Miyairi (sau này là Gyohei) và học Soshuden trở thành một người rèn kiếm độc lập ở đồng bằng làng Higashiyoshino vào năm 1972.

Giải thưởng và thành tựu đáng giá

・1975 "Giải thưởng Chủ tịch danh dự Eisaku Sato"

・1978 "Giải thưởng Mainichi Shimbun"

・1979 "Giải thưởng cao nhất Takamatsunomiya" 1980-1981 "Giải thưởng Kaoruyama"

・1983 Giải thưởng của Chủ tịch Hiệp hội Kiếm sĩ Nhật Bản

・1986 " Giải thưởng của Chủ tịch Hiệp hội Bảo tồn Kiếm thuật Nhật Bản "

・1987 " Giải thưởng của Ủy viên Cơ quan Văn hóa "

・1981 Ông đã tổ chức một cuộc triển lãm cá nhân tại Trung tâm Văn hóa Tỉnh Nara.

・2010 Ông được Bộ trưởng Bộ Y tế, Lao động và Phúc lợi khen thưởng là kỹ thuật viên xuất sắc (nghệ nhân bậc thầy hiện đại). 


 Mua hàng tại Lazada Lazada