Quy ước sử dụng dịch vụ - mua hàng

Bản quy ước sử dụng này (sau đây gọi là " bản quy ước này") là bản quy ước bao gồm những điều kiện sử dụng các dịch vụ được cung cấp tại trang web này (sau đây gọi là "Dịch vụ của công ty chúng tôi") được quy định bởi công ty TMCP S-Grow (sau đây gọi là công ty chúng tôi). Quý khách hàng đã đăng ký tài khoản khách hàng (sau đây gọi là "khách hàng") vui lòng tuân thủ theo đúng bản quy ước này trong suốt quá trình sử dụng các dịch vụ của công ty chúng tôi.

Điều 1: Áp dụng

Nội dung bản quy ước này sẽ được áp dụng cho mối quan hệ giữa khách hàng và công ty chúng tôi, liên quan đến việc sử dụng dịch vụ của công ty chúng tôi

Về dịch vụ của công ty chúng tôi, ngoài bản quy ước này, liên quan đến những vấn đề khác như quy định sử dụng dịch vụ, chúng tôi cũng có quy định cho từng loại riêng biệt (sau đây gọi là "Quy định riêng"). Các quy định riêng này sẽ là một phần cấu thành nên bản quy ước này bất kể tiêu đề của nó là gì.

Trong trường hợp nội dung các điều khoản của bản quy ước này mâu thuẫn với nội dung của các Quy định riêng nói trên, thì nội dung các Quy định riêng sẽ được ưu tiên áp dụng trừ khi có các quy định khác được quy định trong các Quy định riêng.

Điều 2 : Đăng ký sử dụng

Đối với dịch vụ của công ty chúng tôi, khách hàng có nguyện vọng đăng ký sử dụng sau khi đọc và đồng ý với toàn bộ nội dung bản quy ước này, sẽ phải đăng ký sử dụng dịch vụ theo phương thức do công ty chúng tôi quy định, và việc đăng ký sử dụng dịch vụ được xem là hoàn tất khi nhận được chấp thuận từ công ty chúng tôi.

Trong trường hợp chúng tôi xác định được rằng khách hàng đăng ký sử dụng với những lý do sau đây, chúng tôi có thể không chấp thuận đơn đăng ký sử dụng của khách hàng đồng thời cũng không có nghĩa vụ tiết lộ về lý do đó.

- Trường hợp khách hàng cố tình khai báo thông tin không trung thực khi đăng ký sử dụng

- Trường hợp khách hàng là người đã từng vi phạm nội dung được quy định trong bản quy ước này trong quá khứ

- Ngoài ra, trong những trường hợp mà công ty chúng tôi xác nhận rằng việc đăng ký sử dụng là không thích hợp.

Điều 3: Quản lí ID tài khoản khách hàng và mật khẩu

- Khách hàng có trách nhiệm tự mình quản lý ID và mật khẩu tài khoản của mình trong suốt quá trình sử dụng dịch vụ.

- Trong bất kì trường hợp nào, khách hàng không được phép chuyển nhượng, cho mượn hay dùng chung tài khoản và mật khẩu với một bên thứ 3. Trong trường hợp ID người dùng, mật khẩu và thông tin đăng ký của tài khoản đang được đăng nhập là thống nhất, chúng tôi sẽ xem là tài khoản đang được sử dụng bởi người đã đăng ký tài khoản lúc ban đầu.

- Công ty chúng tôi sẽ không chịu trách nhiệm về bất kỳ thiệt hại nào được gây ra trong trường hợp người sử dụng ID và mật khẩu của tài khoản không phải là chính khách hàng đã đăng kí mà là một bên thứ ba khác, ngoại trừ những trường hợp xảy ra do sơ suất hoặc cố ý từ công ty chúng tôi .

Điều 4: Phí sử dụng và phương thức thanh toán

- Khách hàng sau khi cân nhắc những khoản có tính phí mà công ty chúng tôi đã quy định riêng khi sử dụng dịch vụ của công ty chúng tôi, sẽ phải thanh toán phí sử dụng được hiển thị trên trang web này theo phương thức do công ty chúng tôi chỉ định.

- Trong trường hợp khách hàng chậm trễ trong thanh toán phí sử dụng, khách hàng sẽ phải trả khoản phí chậm trễ thanh toán với mức 14,6% / năm.


Điều 5: Những điều khoản cấm


Khách hàng không được làm những điều sau đây khi sử dụng dịch vụ của công ty chúng tôi.

- Hành vi vi phạm pháp luật hoặc trật tự công cộng và đạo đức.

- Các hành vi liên quan đến hành vi phạm tội.

- Các hành vi được xem là vi phạm bản quyền, quyền thương hiệu và các quyền sở hữu trí tuệ khác có trong dịch vụ công ty chúng tôi, chẳng hạn như nội dung của dịch vụ này.

- Các hành vi được xem là cố tình phá hủy hoặc can thiệp vào các chức năng của công ty chúng tôi, những khách hàng khác hoặc các máy chủ hoặc mạng lưới an ninh mạng của bên thứ ba khác.

- Hành vi sử dụng những thông tin thu được từ dịch vụ của công ty chúng tôi vào mục đích mang tính chất thương mại.

- Các hành vi có thể gây cản trở hoạt động kinh doanh các dịch vụ của công ty chúng tôi.

- Các hành vi như truy cập trái phép hoặc thử truy cập

- Hành vi thu thập hoặc tích lũy thông tin cá nhân của các khách hàng khác có liên quan.

- Các hành vi sử dụng dịch vụ công ty chúng tôi vì mục đích bất chính.

- Các hành vi gây bất lợi, thiệt hại hoặc không hài lòng cho những khách hàng khác hoặc các bên thứ ba khác đang sử dụng hoặc có liên quan đến dịch vụ của công ty chúng tôi.

- Hành vi mạo danh khách hàng khác.

- Các hành vi không được chúng tôi cho phép như tuyên truyền, quảng cáo, gạ gẫm hoặc các hoạt động kinh doanh trên dịch vụ của chúng tôi.

- Những hành vi nhằm mục đích gặp gỡ những người khác giới không quen biết.

- Các hành vi mang lại lợi ích trực tiếp hoặc gián tiếp cho các lực lượng chống đối xã hội mà có liên quan đến các dịch vụ của chúng tôi

- Các hành vi khác mà công ty chúng tôi cho là không phù hợp

Điều 6: Đình chỉ cung cấp dịch vụ v.v


Công ty chúng tôi có thể tạm ngừng hoặc đình chỉ việc cung cấp toàn bộ hoặc một phần dịch vụ mà không cần phải thông báo trước cho khách hàng trong trường hợp chúng tôi xác định được bất kỳ lý do nào sau đây:

- Trường hợp thực hiện bảo trì, kiểm tra hoặc cập nhật hệ thống máy tính liên quan đến dịch vụ.

- Trường hợp việc cung cấp dịch vụ trở nên khó khăn do các tác động bất khả kháng từ bên ngoài như động đất, sét đánh, hỏa hoạn, mất điện hoặc thiên tai.

- Trường hợp máy tính hoặc đường truyền kết nội bị dừng do sự cố.

- Ngoài ra, trong các trường hợp khác mà công ty chúng tôi cho rằng việc cung cấp dịch vụ trở nên khó khăn.

Công ty chúng tôi sẽ không chịu trách nhiệm cho bất kỳ bất lợi hoặc thiệt hại nào mà khách hàng hoặc bên thứ ba phải gánh chịu do việc tạm ngừng hoặc gián đoạn cung cấp dịch vụ này.

Điều 7: Giới hạn sử dụng hoặc hủy đăng ký

Trường hợp khách hàng thuộc bất kỳ điều nào sau đây, chúng tôi có quyền hạn chế việc sử dụng tất cả hoặc một phần dịch vụ mà chúng tôi đã cung cấp, hoặc hủy đăng ký với tư cách khách hàng mà không cần phải thông báo trước.

- Trường hợp vi phạm bất kỳ điều khoản nào trong bản quy ước này

- Trường hợp được xác định là có sự lừa dối trong các mục thông tin đã đăng ký

- Trường hợp không thực hiện đầy đủ các nghĩa vụ thanh toán như phí sử dụng

- Trường hợp không phản hồi lại những liên hệ từ công ty chúng tôi trong một khoảng thời gian nhất định.

- Trường hợp không sử dụng dịch vụ của công ty chúng tôi trong một khoảng thời gian dài nhất định kể từ lần sử dụng cuối cùng.

- Ngoài ra, trong các trường hợp mà chúng tôi cho rằng việc sử dụng dịch vụ này là không phù hợp

Công ty chúng tôi sẽ không phải chịu trách nhiệm đối với bất kỳ thiệt hại nào gây ra cho khách hàng bởi các hành động mà chúng tôi đã làm dựa trên điều khoản này.

Điều 8: Rời khỏi tư cách khách hàng

Khách hàng có thể rút khỏi tư cách khách hàng tại công ty chúng tôi bất cứ lúc nào sau khi thực hiện đầy đủ các thủ tục rời khỏi mà công ty đã quy định.

Điều 9: Các vấn đề liên quan đến việc không chấp nhận bảo đảm hoặc miễn trách nhiệm

- Công ty chúng tôi không đảm bảo (ở cả nghĩa bóng lẫn nghĩa đen) rằng sẽ không có bất kỳ điều sai sót nào trên pháp lý hay trên thực tế trong dịch vụ mà công ty chúng tôi cung cấp (bao gồm tất cả tính an toàn, tính tin cậy,tính chính xác, tính toàn diện, tính hiệu quả, tính phù hợp với từng mục đích cụ thể, sai sót liên quan đến an toàn bảo mật, lỗi hoặc vấn đề phát sinh, xâm phạm quyền, v.v.)

- Chúng tôi được miễn trách nhiệm cho bất kỳ thiệt hại nào xảy ra cho khách hàng khi sử dụng dịch vụ mà chúng tôi cung cấp. Tuy nhiên, quy định miễn trách nhiệm này sẽ không được áp dụng trong trường hợp việc giao ước giữa khách hàng và công ty chúng tôi (bao gồm cả bản quy ước này) là giao ước liên quan đến quyền lợi của người tiêu dùng được quy định trong Luật bảo vệ quyền lợi người tiêu dùng.

- Ngay cả trong trường hợp được quy định trong những mục trên của điều khoản này, công ty chúng tôi cũng sẽ hoàn toàn không chịu trách nhiệm về những thiệt hại phát sinh cho khách hàng (bao gồm cả những trường hợp xảy ra có thể lường trước được hoặc những thiệt hại phát sinh có thể lường trước được ) bởi các tình huống đặc biệt, trong phạm vi khách hàng không thực hiện nghĩa vụ thanh toán, hoặc có hành vi bất hợp pháp, hoặc do sơ suất từ chúng tôi (trừ các sơ suất nghiêm trọng). Việc bồi thường nếu có cho những thiệt hại hày sẽ được giới hạn trong tổng số tiền chi phí mà khách hàng đã sử dụng trong tháng phát sinh ra thiệt hại tương ứng.

- Chúng tôi hoàn toàn không chịu trách nhiệm đối với bất kỳ giao dịch, liên lạc hoặc tranh chấp nào có liên quan đến dịch vụ của chúng tôi, mà xảy ra giữa khách hàng với những khách hàng khác hoặc với một bên thứ ba.

Điều 10: Thay đổi nội dung dịch vụ

Chúng tôi có quyền thay đổi nội dung dịch vụ của công ty hoặc là ngừng cung cấp dịch vụ mà không cần thông báo cho khách hàng, đồng thời cũng sẽ không chịu trách nhiệm cho bất kỳ thiệt hại nào xảy ra cho khách hàng nếu có liên quan đến việc thay đổi này.

Điều 11: Thay đổi nội dung quy ước sử dụng

Chúng tôi có quyền thay đổi bất kì nội dung nào trong bản quy ước này vào bất kì lúc nào mà không cần thông báo cho khách hàng trong các trường hợp mà chúng tôi cho rằng việc thay đổi là cần thiết. Trong trường hợp khách hàng đã bắt đầu sử dụng dịch vụ của chúng tôi từ trước khi bản quy ước có sự thay đổi, mặc nhiên sẽ được xem là khách hàng đồng ý với nội dung bản quy ước sử dụng sau khi thay đổi.

Điều 12: Xử lý thông tin cá nhân

Đối với thông tin cá nhân của khách hàng, những thông tin mà chúng tôi có được thông qua việc khách hàng sử dụng dịch vụ, chúng tôi sẽ tiếp nhận và sử dụng những thông tin đó một cách thích hợp theo "Chính sách bảo mật" của công ty.

Điều 13: Thông báo hoặc liên hệ

- Việc thông báo hoặc liên lạc giữa khách hàng và công ty sẽ được thực hiện theo phương thức do công ty chúng tôi quy định.

- Liên quan đến địa chỉ liên hệ của khách hàng, khi khách hàng muốn thay đổi hoặc chỉnh sửa thông tin địa chỉ liên hệ đã đăng kí, có thể chỉnh sửa thay đổi theo cách mà chúng tôi đã quy định riêng. Trong trường hợp chúng tôi không nhận được bất kì thông báo chỉnh sửa thay đổi nào từ khách hàng, thì chúng tôi sẽ xem địa chỉ liên hệ mà khách hàng đã đăng ký ở thời điểm hiện tại là hợp lệ và sẽ tiến hành thông báo hoặc liên lạc cho khách hàng thông qua địa chỉ liên hệ đó. Mặc nhiên những thông báo đó sẽ được xem như là đã được phát tin đến khách hàng.

Điều 14: Cấm chuyển nhượng quyền và nghĩa vụ

Khách hàng không được quyền chuyển nhượng vị trí của mình trong giao ước sử dụng dịch vụ hoặc các quyền và nghĩa vụ của khách hàng dựa trên bản quy ước này cho một bên thứ ba hoặc sử dụng nó như một tài sản thế chấp mà không có sự đồng ý trước bằng văn bản từ công ty chúng tôi.

Điều 15: Luật căn cứ / quyền thẩm phán

Việc thành lập và diễn giải bản quy ước này được căn cứ theo luật hiện hành của chính phủ Nhật Bản

Liên quan đến dịch vụ của công ty chúng tôi, nếu có phát sinh, thì mọi tranh chấp sẽ được giải quyết tại tòa án có thẩm quyền tại địa điểm đặt trụ sở chính của công ty chúng tôi.