Chính sách bảo mật

Công ty S-Grow (bên dưới gọi là "công ty của chúng tôi"), đối với thông tin cá nhân mà khách hàng cung cấp thông qua việc sử dụng dịch vụ trên trang web này được quy định và thiết lập theo chính sách bảo mật thông tin dưới đây (bên dưới gọi là "chính sách này")

Điều 1: Thông tin cá nhân

Thông tin cá nhân theo định nghĩa trong Luật bảo vệ thông tin cá nhân là những thông tin liên quan đến một cá thể đang tồn tại, thông tin bao gồm tên, ngày sinh, địa chỉ, số điện thoại, thông tin liên hệ, ngoài ra những thông tin có thể xác định một cá nhân cụ thể bằng mô tả như đặc điểm, dấu vân tay, dữ liệu liên quan đến giọng nói ...và số thẻ bảo hiểm (thông tin nhận dạng cá nhân)

Điều 2: Phương pháp thu thập thông tin cá nhân

Chúng tôi có thể hỏi những thông tin cá nhân như tên, ngày sinh, địa chỉ, số điện thoại, địa chỉ email, số tài khoản ngân hàng, số thẻ tín dụng, số bằng lái xe,… với mục đích dùng để đăng kí tài khoản khách hàng. Ngoài ra, những thông tin liên quan đến việc giao dịch, thanh toán được thực hiện giữa khách hàng với đối tác có liên quan của khách hàng, và bao gồm cả những thông tin của đối tác liên kết của cửa hàng chúng tôi (bao gồm các đối tác công ty phần mềm, công ty quảng cáo, công ty phát hành quảng cáo... dưới đây gọi là “các đối tác có liên kết”) cũng có thể được thu thập.

Điều 3: Mục đích thu thập, sử dụng các thông tin cá nhân

Cửa hàng chúng tôi thu thập và sử dụng thông tin cá nhân khách hàng với các mục đích như sau:

- Cung cấp và vận hành các dịch vụ của cửa hàng chúng tôi

- Giải đáp những thắc mắc từ khách hàng (bao gồm cả việc xác minh danh tính khách hàng)

- Gửi email cho khách hàng để giới thiệu về các tính năng mới của dịch vụ mà khách hàng đang sử dụng, cập nhật thông tin, chương trình khuyến mại , v.v. hoặc hướng dẫn về các dịch vụ khác mà cửa hàng chúng tôi cung cấp.

- Liên lạc cho khách hàng khi cần thiết như thông báo bảo trì, hoặc các thông báo quan trọng khác v.v..

- Làm cơ sở từ chối cấp quyền sử dụng dịch vụ, nhận định những khách hàng có ý định sử dụng dịch vụ cho các mục đích bất chính, bất hợp pháp, hoặc những khách hàng vi phạm các điều khoản sử dụng dịch vụ

- Tiến hành kiểm duyệt thông tin đăng ký, các tình trạng sử dụng, xóa, thay đổi,và xem trạng thái sử dụng của khách hàng.

- Yêu cầu khách hàng thanh toán phí sử dụng đối với các dịch vụ tốn phí

- Sử dụng cho các mục đích có liên quan ( đi kèm) với các mục đích trên.

Điều 4: Thay đổi mục đích sử dụng

- Cửa hàng chúng tôi sẽ thay đổi mục đích sử dụng thông tin cá nhân của khách hàng chỉ khi nhận thấy một cách hợp lý rằng mục đích sử dụng sau khi thay đổi có liên quan đến mục đích sử dụng trước khi thay đổi.

- Trong trường hợp tiến hành thay đổi mục đích sử dụng, sau khi thay đổi cửa hàng chúng tôi sẽ thông báo cho khách hàng hoặc thông báo trên trang web này theo phương thức do công ty quy định.


Điều 5: Thông tin cá nhân và bên thứ 3

Về cơ bản nếu không có sự đồng thuận trước của khách hàng, chúng tôi sẽ không cung cấp thông tin cá nhân của khách hàng cho bên thứ ba. Ngoại trừ những trường hợp sau đây, tuy nhiên điều này không áp dụng trong các trường hợp được quy định bởi Luật Bảo vệ Thông tin Cá nhân và các pháp lệnh khác.

- Những trường hợp cấp thiết để bảo vệ tính mạng, thân thể, tài sản của con người, khi mà việc lấy được sự đồng ý của người đó gặp khó khăn.

- Những trường hợp đặc biệt cần thiết để cải thiện sức khỏe cộng đồng hoặc thúc đẩy sự phát triển lành mạnh của trẻ nhỏ, khi mà việc lấy được sự đồng ý của người đó gặp khó khăn.

- Những trường hợp mà chúng tôi cần phải hợp tác với một cơ quan nhà nước hoặc một đoàn thể công quyền địa phương hoặc một cá nhân được giao phó trách nhiệm hoàn thành công vụ do pháp luật nhà nước quy định, và việc nhận sự đồng ý của chính chủ sẽ có nguy cơ gây ảnh hưởng cản trở việc hoàn thành công vụ đó.
Liên quan đến việc cung cấp thông tin cá nhân khách hàng cho một bên thứ 3, công ty chúng tôi sẽ thông cáo, công khai trước những vấn đề sau đây, đồng thời chúng tôi cũng đã khai báo với Ủy ban bảo vệ thông tin cá nhân những điều này

- Bao gồm các vấn đề liên quan đến việc cung cấp thông tin cho bên thứ 3 với mục đích nằm trong nội dung mục đích sử dụng nêu trên ( điều 3)

- Những vấn đề liên quan đến nội dung dữ liệu thông tin được cung cấp cho bên thứ 3.

- Phương pháp hoặc cách thức dùng để cung cấp thông tin cho bên thứ 3

- Những vấn đề liên quan đến việc ngừng cung cấp thông tin cá nhân cho bên thứ 3 dựa trên yêu cầu của chính khách hàng đó.

- Phương thức tiếp nhận những yêu cầu từ khách hàng

Bất chấp các quy định của khoản trên, trong các trường hợp được nêu sau đây, việc cung cấp thông tin sẽ không được xem là cung cấp thông tin cho bên thứ 3:

- Trường hợp chúng tôi ủy thác toàn bộ hoặc một phần việc xử lý thông tin cá nhân khách hàng trong phạm vi cần thiết để đạt được mục đích sử dụng.

- Trường hợp việc cung cấp thông tin cá nhân khách hàng là cần thiết cho việc thừa kế, sáp nhập hoặc các lý do khác liên quan đến việc vận hành của công ty.

- Trong những trường hợp công ty cần thiết phải chia sẻ việc sử dụng thông tin cá nhân với một cá nhân (tổ chức) đặc biệt nào đó, trong trường hợp này chúng tôi sẽ thông báo trước cho khách hàng ( chính chủ ) hoặc đặt ở trạng thái mà chính chủ có thể dễ dàng biết được về các vấn đề liên quan như sau: nội dung thông tin được sử dụng , phạm vi sử dụng thông tin, mục đích sử dụng thông tin và tên người hoặc tổ chức chịu trách nhiệm quản lý thông tin cá nhân đó.

Điều 6: Tiết lộ thông tin cá nhân

Khi khách hàng yêu cầu cung cấp thông tin cá nhân của chính họ, chúng tôi sẽ không chậm trễ trong việc cung cấp. Tuy nhiên, nếu yêu cầu cung cấp thông tin cá nhân thuộc bất kỳ điều nào sau đây, chúng tôi sẽ không cung cấp toàn bộ hoặc một phần thông tin và trong trường hợp chúng tôi cần phải quyết định không cung cấp, chúng tôi sẽ không chậm trễ trong việc thông báo cho khách hàng. Tuy nhiên, khi cung cấp thông tin cá nhân, với mỗi một lần chúng tôi sẽ tính phí là 1000 yên.

- Trường hợp việc cung cấp này có nguy cơ xâm hại đến tính mạng, thân thể, tài sản hoặc quyền, lợi ích khác của người đó hoặc bên thứ ba

- Trường hợp việc cung cấp này gây cản trở đáng kể đến việc thực hiện việc kinh doanh hợp pháp của công ty chúng tôi

- Và các trường hợp khác được cho là vi phạm luật và quy định nhà nước.

Bất chấp các quy định trên của điều khoản này, về nguyên tắc, những thông tin nằm ngoài thông tin cá nhân như thông tin mang tính lịch sử sử dụng và thông tin mang tính đặc trưng, công ty chúng tôi sẽ không tiết lộ.

Điều 7: Chỉnh sửa hoặc xóa thông tin cá nhân

- Trong trường hợp những thông tin cá nhân của khách hàng đang được lưu giữ tại công ty chúng tôi bị sai thông tin, dựa vào thủ tục đã quy định của công ty, chúng tôi có thể yêu cầu khách hàng chỉnh sửa, bổ sung hoặc xóa thông tin cá nhân (dưới đây gọi là chỉnh sửa,v.v)

- Ngược lại trường hợp công ty chúng tôi nhận được yêu cầu chỉnh sửa thông tin cá nhân của từ chính chủ và nếu chúng tôi nhận định rằng việc phản hồi yêu cầu là cần thiết, thì chúng tôi sẽ chỉnh sửa một cách không chậm trễ.

- Dựa vào các quy định trên của điều khoản này, trong trường hợp việc chỉnh sửa đã được thực hiện hoặc trong trường hợp chúng tôi cần quyết định không thực hiện chỉnh sửa, chúng tôi đều sẽ không chậm trễ trong việc thông báo cho khách hàng.

Điều 8: Ngừng sử dụng thông tin cá nhân.v.v


- Trong trường hợp chúng tôi nhận được yêu cầu đình chỉ việc sử dụng hoặc xóa bỏ thông tin cá nhân (sau đây gọi là đình chỉ sử dụng v.v.) từ khách hàng vì các lý do thông tin của họ bị sử dụng vượt quá phạm vi cho phép của mục đích sử dụng, hoặc do thông tin của họ bị lấy bằng các phương pháp bất hợp pháp, chúng tôi sẽ cho tiến hành điều tra ngay lập tức. Dựa vào kết quả điều tra, trong trường hợp chúng tôi có kết luận rằng việc đáp ứng yêu cầu của khách hàng là cần thiết, chúng tôi sẽ tiến hành đình chỉ sử dụng những thông tin cá nhân đó ngay lập tức.

- Dựa trên các quy định trên của điều khoản này, trong trường hợp việc đình chỉ sử dụng thông tin đã được thực hiện, hoặc là khi chúng tôi có quyết định sẽ không tiến hành đình chỉ việc sử dụng, chúng tôi đều sẽ thông báo cho khách hàng một cách không chậm trễ.

- Bất chấp hai mục trên của điều khoản này, trường hợp việc đình chỉ sử dụng thông tin phát sinh một chi phí lớn, v.v., hoặc trường hợp việc đình chỉ gặp khó khăn, v.v ... tuy nhiên để bảo vệ quyền và lợi ích của khách hàng, công ty chúng tôi sẽ áp dụng và thực hiện các biện pháp thay thế cần thiết khác.

Điều 9: Thay đổi chính sách bảo mật

- Chúng tôi có thể thay đổi nội dung của chính sách này mà không cần thông báo cho khách hàng, ngoại trừ các vấn đề liên quan khác được quy định trong chính sách này hay trong pháp luật.

- Ngoài các trường hợp được công ty quy định riêng, chính sách bảo mật sau khi thay đổi sẽ có hiệu lực kể từ khi được đăng trên trang web này.

Điều 10: (Giải đáp thắc mắc)

Mọi thắc mắc liên quan đến chính sách này, quý khách vui lòng liên hệ theo địa chỉ sau:

 

Địa chỉ: Chuo-ku, Minato jma, Naka machi, 6 Chome, 4 - 2,S - Holding building, Kobe city, Hyogo ken, 650-0046 Japan
Điện thoại: +8178-291-0601
Email: anniversaryworld2020@gmail.com

Facebook: https://www.facebook.com/daonhatanniversaryworld

Zalo: +818083340357 (https://zalo.me/818083340357)